Transport en handel

Sinds 1 juni 2017 beschikken wij over 2 mest scheiders. Hiermee kunnen wij rund- en kalvermest scheiden in een dikke en een dunne fractie. De machines zijn uitgerust met twee Sepcom scheiders.

De dikke fractie is zeer geschikt als boxstrooisel, het is een mooi en droog produkt.

Ook kunnen wij de dikke fractie afzetten naar de verwerking zodat de kilogrammen fosfaat meetellen voor de verwerkingsplicht.

Voor meer informatie over het mest scheiden kunt u contact opnemen met 0525-683486